Samvinnunefnd um málefni norðurslóða

Samvinnunefnd um málefni norðurslóða (SUMN) er lögbundin nefnd (sjá lög um Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða nr. 81, 26. maí 1997) með það hlutverk að leitast við að treysta og efla samstarf hlutaðeigandi aðila um rannsóknir á norðurslóðum og málefni Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar.

Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn og eiga 11 fulltrúar sæti í nefndinni. Tveir skulu skipaðir án tilnefningar, bæði formaður og varaformaður og eftirtaldar stofnanir skulu tilnefna einn fulltrúa hver: Hafrannsóknarstofnun, Háskólinn á Akureyri, Háskóli Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Rannsóknarráð Íslands, Rannsóknarstofnun landbúnaðarins, Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, Umhverfisstofnun og Veðurstofa Íslands.

Skipun nefndarinnar 31. maí 2021

Án tilnefningar:

Embla Eir Oddsdóttir, formaður
Hugi Ólafsson, varaformaður

Samkvæmt tilnefningu Rannsóknarráðs Íslands
Egill Þór Níelsson

Samkv. tilnefningu Hafrannsóknastofnunar
Sólveig R. Ólafsdóttir

Samkv. tilnefningu Háskólans á Akureyri
Gunnar Már Gunnarsson

Samkvæmt tilnefningu Háskóla Íslands
Brynhildur Davíðsdóttir

Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar
Sigurrós Friðriksdóttir

Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands
Starri Heiðmarsson

Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskóla Íslands
Hlynur Óskarsson

Samkvæmt tilnefningu Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar
Catherine Chambers

Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands
Jórunn Harðardóttir


Fundargerðir
Á fundi nefndarinnar 9. janúar 2012 var ákveðið að fundargerðir yrðu birtar hér:
   Fundur haldinn 9. janúar 2012
   Fundur haldinn 14. mars 2012
   Fundur haldinn 16. maí 2012
   Fundur haldinn 28. júní 2012
   Fundur haldinn 7. febrúar 2013
 
  Fundur haldinn 5. apríl 2013
   Fundur haldinn 20. september 2013
   Fundur haldinn 8. nóvember 2013
   Fundur haldinn 31. janúar 2014
   Fundur haldinn 14. mars 2014
   Fundur haldinn 26. febrúar 2016
   Fundur haldinn 4. október 2019 
   Fundur haldinn 21. mars 2021


Norðurslóðaverkefni
Hér að neðan eru listar yfir þau norðurslóðaverkefni sem tilnefndar stofnanir nefndarinnar vinna að. Athugið að listarnir eru ekki tæmandi og að við þá verður aukið eftir því sem tilefni gefst.

Hafrannsóknastofnun
Háskólinn á Akureyri
Háskóli Íslands
Landbúnaðarháskóli Íslands
Náttúrufræðistofnun Íslands (enginn listi til staðar)
Rannsóknamiðstöð Íslands - RANNÍS  
Reykjavíkurakademían
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
Umhverfisstofnun
Veðurstofa Íslands (enginn listi til staðar)